Programa de la Formació

La Teràpia Gestalt impulsa processos de creixement, desenvolupament i maduració personal i social.
És un enfocament terapèutic humanista basat en l’atenció en el present (aquí i l’ara), en l’adonar-se (consciència) i en el fer-se càrrec (responsabilitat). Possibilita un camí de transformació i millora de la relació amb mi mateix, amb els altres, i amb l’entorn i des d’aquesta visió ofereix una plataforma per atendre els moments de crisi com a moments d’oportunitat per créixer, atenent allò que visc i com ho visc.

L’Escola de Gestalt de Girona fa 20 anys que forma en Teràpia Gestalt (actitud, teoria i metodologia) persones interessades en els propis processos de transformació i millora i professionals per aprendre la tasca de facilitar en altres persones aquests processos.

Dirigida a tota persona interessada en l’enfocament terapèutic gestàltic i principalment a estudiants i professionals de la relació d’ajuda de qualsevol àmbit: mestres, psicòlegs, pedagogues, psicopedagogs, educadors socials, infermers, metgesses…

Metodologia

La formació planteja un aprenentatge bàsicament viviencial, experiencial, per elaborar i integrar significativament les qüestions teòriques i metodològiques des de la pròpia experiència. Així mateix un aprenentatge vicari per transmetre l’actitud gestàltica. També un aprendre “en” i “del” grup, atenent processos personals i relacionals, en sessions prolongades que afavoreixen el procediment experiencial i relacional (la formació es fa en caps de setmana: 11 cada curs).

En els darrers cursos posem èmfasi en les competències professionals (actitud, coneixements, habilitats) amb tècniques concretes (role-planying, …) per a l’entrenament i supervisió de la tasca d’acompanyar (la persona o a un grup) des de l’enfocament gestàltic, així com altres per a la posterior elaboració-integració teòrica per part de l’alumne.

Preformació

Període previ a l’inici de la formació (30h)

Per conèixer-nos i valorar mútuament l’adequació de la formació i contrastar si el que vens a buscar és allò que trobes.
Experienciar el treball terapèutic gestàltic individual i en grup i fer grup.

Formació

Primer Cicle

S’ofereix una formació basada en la filosofia de vida que fonamenta la Teràpia Gestalt. Un enfocament existencial que procura un procés de trans-formació de les persones i garantitza la base per a viure com a gestaltista, impulsor de processos de creixement i desenvolupament propis i d’altres persones/grups, en relacions professionals d’ajuda.

Finalitat
Formar i capacitar a persones en actitud, teoria i metodologia gestàltica pel propi creixement i per acompanyar altres persones en situacions d’ajuda profesional: terapèutica (enfocada a una demanda de creixement personal), educativa, sòcioeducativa, social, sanitària…

Formació Personal en Gestalt

1r curs (200h)

1. Aprendre a estar atent al que és propi: autoconeixement, autocomprensió i consciència personal.

2. Conèixer els principis bàsics de la vida, de la naturalesa humana i de les relacions des de l’enfocament gestàltic.

3. Desenvolupar una actitud existencial basada en l’experiència fenomenològica, present, conscient i responsable; Una actitud saludable autorecolzada i en relació satisfactòria amb l’entorn.

Formació Professional en Acompanyament Terapèutic Gestàltic

2n i 3r curs (400h)

1. Conèixer el model gestàltic d’acompanyament terapèutic per a una ajuda centrada en les potencialitats, basada en la relació i enfocada a l’autorecolzament.

2. Entrenar-se en acompanyament gestàltic (actitud, teoria i metodologia) atenent assumptes personals, inter-relacionals i grupals.

3. Conèixer i entrenar-se en el domini d’aspectes tècnics gestàltics.

4. Re-conèixer i afinar el propi estil acompanyant gestalticament.

Segon Cicle

Es proposa una formació en l’enfocament terapèutic gestàltic en l’àmbit de la psicoteràpia per a les persones que vulguin completar els dos mòduls anteriors i com a especialització per a professionals de ciències humanes, socials i de la salut que vulguin o necessitin formació post-grau.

Finalitat
Formar i capacitar professionals en Teràpia Gestalt.
El terapeuta gestàltic fonamenta la seva pràctica en la filosofia de vida gestalt i en la base que dóna l’acompanyament gestàltic en la relació terapèutica. I aprèn a utilitzar-se com millor eina.

Formació Professional en Teràpia Gestalt

4t curs (200h)

1. Conèixer i entrenar-se en l’actitud i el domini teòric-metodològic que proposa la Teràpia Gestalt en l’àmbit de la psicoteràpia.

2. Conèixer un marc psicològic, psicodiagnòstic i psiccopatològic mínim per l’exercici de la psicoteràpia.

3. Conèixer altres enfocaments terapèutics i psicològics i la seva pràctica professional.

4. Supervisar el propi quefer en el marc d’una relació terapèutica gestàltica.

En l’àmbit psicoterapèutic, acompanya en la malaltia, en presència de trastorns psicològics, proposa així mateix la consciència individual com a via de salut i atén a interessos socials, ja que en adonar-nos de la nostra malatia (ceguesa) promovem un contacte integrat amb l’entorn.

Titulació i acreditació

logoAETG
Programa avalat per l’Associació Espanyola de Teràpia Gestalt (AETG) i impartit per membres titulars i didactes. El diploma de formació en Teràpia Gestalt: actitud, teoria i metodologia gestàltica (certificat per l’escola i avalt per l’AETG) actualment s’obté amb 600h de formació, 80h de teràpia individual (impartides per membres titulars) i 10h de supervisió individual (impartides per membres supervisors).

Nova modalitat formativa: Programa mixte i online