Archive

Natatxa Molina

Directora de l’Escola de Gestalt de Girona. Pedagoga especialitzada en pedagogía terapèutica. Postgrau en Assessorament i Orientació a les escoles. Psicòloga clínica sanitària col. 6536.... Read more

  • Author:admin
  • Tags: No tags
  • Comments:Off