La Nostra Escola

Ara fa 20 anys, en el trànsit del canvi de mil·lenni, vàrem fundar l’Escola de Gestalt de Girona, llavors com encara ara, amb l’esperit de portar l’enfocament terapèutic gestàltic a totes les professions de la Relació d’Ajuda.

Ens fonamenta la creença que la teràpia Gestalt planteja una filosofia de vida i aquesta creença és la què, durant tot aquest temps, ha guiat la nostra oferta formativa.
L’Escola de Gestalt de Girona no forma només terapeutes Gestalt sinó que forma persones amb una certa manera d’atendre’ns, de parar atenció a totes les nostres dimensions -corporal, emocional, cognitiva, relacional i espiritual- de posar consciència i de fer-nos responsables de la nostra vida. Persones amb un alt grau d’auto recolzament, capaces de relacionar-nos amb l’entorn de manera mútuament nutritiva i atentes al pal a la roda que la nostra manera de ser pot significar per una vida amb sentit i satisfactòria.

Aquesta manera és la que garanteix la Formació en Acompanyament Terapèutic per a professionals que ajuden o volen ajudar a altres persones; Acompanyar sense obviar la nostra persona quan actuem professionalment, fent de nosaltres la millor eina per donar servei als altres. Una formació per a professionals que, des de la salut, l’educació, la intervenció social,… facilita estar presents en la relació per afavorir el mateix procés que hem realitzat nosaltres: recuperar la capacitat per auto regular-nos amb l’entorn, confiats en la capacitat de tota persona per créixer i desenvolupar-nos.

I amb tota aquesta base l’Escola de Gestalt de Girona també forma Terapeutes Gestalt que, amb la capacitació psicològica necessària, ens ocupem d’atendre a les persones que presenten trastorns psicològics. Valorant el trastorn no com una malaltia a tractar sinó com una particular vivència significativa amb un alt grau d’inconsciència que no li permet atendre’s ni viure una vida autònoma: una manifestació d’una impossibilitat d’auto recolzar-se o autoregular-se.

Natatxa Molina, directora de l’Escola de Gestalt de Girona

Direcció i Docència

Col·laboradors puntuals

Alba Yagüe
Albert Rams
Alberto Sabroso
Francesc Iglesias
Francis Elizalde
Jaume Cardona
Marina Grabuleda
Melchor Alzueta
Paco Peñarrubia
Verónica Donoso

Natatxa Molina

Directora de l’Escola de Gestalt de Girona.

Pedagoga, Psicòloga col. 6536, Psicoterapeuta formada en Teràpia Familiar Sistèmica i Teràpia Gestalt. Psicoterapeuta reconeguda per la FEAP. Membre titular de l’Associació Espanyola de Teràpia Gestalt. Co-fundadora de l’Escola de Gestalt de Girona (1999) i directora-docent. Ex-professora associada a la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG.

Antonio Gómez

Psicoterapeuta Gestalt. Membre titular, Supervisor i Didacta de l’AETG. Psicoterapeuta reconegut per la FEAP. Professor. Educador social. Format en psicoteràpia integrativa en el programa SAT dirigit per Claudio Naranjo. 25 anys d’experiència com a psicoterapeuta i 18 anys en formació i supervisió de professionals. Des 1974-1995 coordina i intervé com a educador i psicoterapeuta en diversos projectes de desenvolupament comunitari autogestionats per veïns i joves de pobles i barris de Madrid, entre ells: Leganés, Vallecas, Entrevías i El Pou de l’Oncle Raimundo.

Cristina Nadal

Psicòloga (col·legiada 1162). Psicoterapeuta des de 1981. Formadora de terapeutes gestàltics i humanistes des de 1983, a Catalunya, Madrid, Vitòria, Bilbao, Sevilla i les Canàries. Diplomada per l’INSTITUT DE POTENCIAL HUMÀ de Londres. Membre Didacta i supervisor de l’ASOCIACION ESPANYOLA DE TERÀPIA GESTALT (AETG).

Formada en treball corporal amb Teresa Montsegur. Ex-professora del IMAE (INSTITUT MUNICIPAL D’ANIMACIÓ I ESPLAI). Col·laboradora del Programa SAT de Claudio Naranjo. Co-fundadora del TALLER DE GESTALT DE BARCELONA. Co-fundadora i codirectora de l’ESCOLA DEL TALLER DE GESTALT DE BARCELONA. Directora d’AULA GESTALT.

José Luis Pérez

Psicòleg i Psicoterapeuta gestàltic. Ex- president de la AETG. Membre Titular, Didacta i Supervisor de l’AETG. Co-fundador de l’ Escola Integrativa de Pamplona i de l’Escola De Gestalt de Girona. Director de l’ Escola De Facilitació emocional.

Luis Carbajal

Psicòleg i enginyer de camins, està format en psicoteràpia Gestalt, en psicoteràpia integrativa i en el programa SAT de Claudio Naranjo. Coneixedor i practicant de diferents tècniques corporals i expressives, com el mètode Grinberg, la reflexologia, la Bionergètica i el Moviment Amònic Expressiu de Graciela Figueroa. Des de 1992 combina el treball purament psicoterapèutic amb el treball corporal expressiu col·laborant des de 1997 a l’Escola d’Expressió Carme Aymerich de Barcelona i realitzant cursos i tallers de treball corporal a Espanya , Portugal , Mèxic i Veneçuela. Creador i director del postgrau de l’INEFC en Treball Corporal Integratiu . Creador del centre de treball Punt de Trobada a Barcelona.

Marcelo Antoni

Advocat i psicoterapeuta. Postgrau en Psicoteràpia Cognitiu-Social per la Universitat de Barcelona i en Coaching per gestaltistas, es va formar així mateix en Psicoteràpia Integrativa amb Claudio Naranjo, i va ser col·laborador seu. És especialista en tècniques de trobada i psicodramàtiques i membre didacta i supervisor de l’Associació Espanyola de Teràpia Gestalt (AETG) i de la Federació Espanyola d’Associacions de Psicoterapeutes (FEAP). Posseeix àmplia experiència com a formador de terapeutes especialitzats en Gestalt i en teràpies corporals.

Josep Devesa

Ramón Ballester

Director de «l’ Escuela de Arterapia del Mediterráneo (eaM)». Mestre. Pintor. Terapeuta Gestalt, especialitzat en Arteràpia. Deixeble de Claudio Naranjo, format per ell en Psicoteràpia Integrativa. Membre titular docent de l’ AETG, reconegut per la FEAP. Vicepresident i co-fundador de la «Asociación Española de Arterapia (AEA)».

Ruth Vila

Psicòloga (col. 9212) i Psicoterapeuta des de 1997.
Formada en Teràpia Gestalt i en Brainspotting.
Formadora de terapeutes i Supervisora de professionals de la relació d’ajuda.
Membre Didacta i supervisor de l’AETG.
Psicoterapeuta reconeguda per la FEAP.

Programa de la Formació

La Teràpia Gestalt impulsa processos de creixement, desenvolupament i maduració personal i social.
És un enfocament terapèutic humanista basat en l’atenció en el present (aquí i l’ara), en l’adonar-se (consciència) i en el fer-se càrrec (responsabilitat). Possibilita un camí de transformació i millora de la relació amb mi mateix, amb els altres, i amb l’entorn i des d’aquesta visió ofereix una plataforma per atendre els moments de crisi com a moments d’oportunitat per créixer, atenent allò que visc i com ho visc.

L’Escola de Gestalt de Girona fa 20 anys que forma en Teràpia Gestalt (actitud, teoria i metodologia) persones interessades en els propis processos de transformació i millora i professionals per aprendre la tasca de facilitar en altres persones aquests processos.

Dirigida a tota persona interessada en l’enfocament terapèutic gestàltic i principalment a estudiants i professionals de la relació d’ajuda de qualsevol àmbit: mestres, psicòlegs, pedagogues, psicopedagogs, educadors socials, infermers, metgesses…

Metodologia

La formació planteja un aprenentatge bàsicament viviencial, experiencial, per elaborar i integrar significativament les qüestions teòriques i metodològiques des de la pròpia experiència. Així mateix un aprenentatge vicari per transmetre l’actitud gestàltica. També un aprendre “en” i “del” grup, atenent processos personals i relacionals, en sessions prolongades que afavoreixen el procediment experiencial i relacional (la formació es fa en caps de setmana: 11 cada curs).

En els darrers cursos posem èmfasi en les competències professionals (actitud, coneixements, habilitats) amb tècniques concretes (role-planying, …) per a l’entrenament i supervisió de la tasca d’acompanyar (la persona o a un grup) des de l’enfocament gestàltic, així com altres per a la posterior elaboració-integració teòrica per part de l’alumne.

Preformació

Període previ a l’inici de la formació (30h)

Per conèixer-nos i valorar mútuament l’adequació de la formació i contrastar si el que vens a buscar és allò que trobes.
Experienciar el treball terapèutic gestàltic individual i en grup i fer grup.

Formació

Primer Cicle

S’ofereix una formació basada en la filosofia de vida que fonamenta la Teràpia Gestalt. Un enfocament existencial que procura un procés de trans-formació de les persones i garantitza la base per a viure com a gestaltista, impulsor de processos de creixement i desenvolupament propis i d’altres persones/grups, en relacions professionals d’ajuda.

Finalitat
Formar i capacitar a persones en actitud, teoria i metodologia gestàltica pel propi creixement i per acompanyar altres persones en situacions d’ajuda profesional: terapèutica (enfocada a una demanda de creixement personal), educativa, sòcioeducativa, social, sanitària…

Formació Personal en Gestalt

1r curs (200h)

1. Aprendre a estar atent al que és propi: autoconeixement, autocomprensió i consciència personal.

2. Conèixer els principis bàsics de la vida, de la naturalesa humana i de les relacions des de l’enfocament gestàltic.

3. Desenvolupar una actitud existencial basada en l’experiència fenomenològica, present, conscient i responsable; Una actitud saludable autorecolzada i en relació satisfactòria amb l’entorn.

Formació Professional en Acompanyament Terapèutic Gestàltic

2n i 3r curs (400h)

1. Conèixer el model gestàltic d’acompanyament terapèutic per a una ajuda centrada en les potencialitats, basada en la relació i enfocada a l’autorecolzament.

2. Entrenar-se en acompanyament gestàltic (actitud, teoria i metodologia) atenent assumptes personals, inter-relacionals i grupals.

3. Conèixer i entrenar-se en el domini d’aspectes tècnics gestàltics.

4. Re-conèixer i afinar el propi estil acompanyant gestalticament.

Segon Cicle

Es proposa una formació en l’enfocament terapèutic gestàltic en l’àmbit de la psicoteràpia per a les persones que vulguin completar els dos mòduls anteriors i com a especialització per a professionals de ciències humanes, socials i de la salut que vulguin o necessitin formació post-grau.

Finalitat
Formar i capacitar professionals en Teràpia Gestalt.
El terapeuta gestàltic fonamenta la seva pràctica en la filosofia de vida gestalt i en la base que dóna l’acompanyament gestàltic en la relació terapèutica. I aprèn a utilitzar-se com millor eina.

Formació Professional en Teràpia Gestalt

4t curs (200h)

1. Conèixer i entrenar-se en l’actitud i el domini teòric-metodològic que proposa la Teràpia Gestalt en l’àmbit de la psicoteràpia.

2. Conèixer un marc psicològic, psicodiagnòstic i psiccopatològic mínim per l’exercici de la psicoteràpia.

3. Conèixer altres enfocaments terapèutics i psicològics i la seva pràctica professional.

4. Supervisar el propi quefer en el marc d’una relació terapèutica gestàltica.

En l’àmbit psicoterapèutic, acompanya en la malaltia, en presència de trastorns psicològics, proposa així mateix la consciència individual com a via de salut i atén a interessos socials, ja que en adonar-nos de la nostra malatia (ceguesa) promovem un contacte integrat amb l’entorn.

Titulació i acreditació

logoAETG
Programa avalat per l’Associació Espanyola de Teràpia Gestalt (AETG) i impartit per membres titulars i didactes. El diploma de formació en Teràpia Gestalt: actitud, teoria i metodologia gestàltica (certificat per l’escola i avalt per l’AETG) actualment s’obté amb 600h de formació, 80h de teràpia individual (impartides per membres titulars) i 10h de supervisió individual (impartides per membres supervisors).

Formació Permanent

De Terapeutes i Professionals de la Relació d’Ajuda

 

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL

 

 • Música i Gestalt.

A càrrec d’Albert Rams.

Els dies 14, 15, 16 i 17 de Novembre de 2019

 

Tenim el gran plaer d’informar-vos que enguany tornem a presentar la 2ª edició del Curs d’Especialització Música i Gestalt.

Aquesta vegada es presenta amb un format diferent, dues modalitats, que esperem s’adeqüi a les vostres intencions formatives:

 • Modalitat de stage urbà: Música i Gestalt (35h, de les quals 30 són presencials)
 • Modalitat de cap de setmana: Música, cançons i eneatipos (20h, de les quals 17 són presencials)

Si hi esteu interessats/des ens heu d’enviar un currículum i carta motivada dirigida al Sr. Albert Rams perquè confirmi la vostra assistència.

Una vegada confirmada, us informarem del procediment de la reserva/inscripció.

 

 

 • Una mirada sistèmica en el context de la intervenció terapèutica individual.

  A càrrec de Miquel Gusart. 27 i 28 de gener, 3 i 4 de febrer i 10 i 11 de febrer de 2017.

una_mirada_anvuna_mirada_rev

 

 • Formació en Teràpia de Parella Model Integratiu.

  A càrrec d’Asunta de Hormaechea. 3, 4 i 5 de març, 5, 6 i 7 de maig 2017.

for_ter_par_a

 

Fechas de la formación

3, 4 y 5 de marzo

5, 6 y 7 de mayo

Horarios

Viernes de 18 a 22h.

Sábado de 9:30 a 20:30h.

Domingo de 10 a 15:00h.

Precio

450€. Inscripción/reserva 10%

Plazas limitadas.

 

 

Musicoterapia Gestàltica.

 • A càrrec d’Albert Rams. Novembre 2017, febrer i maig de 2018.


  PRIMER CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

  EN MUSICOTERAPIA GESTÁLTICA (C.E.M.G.)

  Dirigido por Albert Rams i Ferrús

  La verdad es que me hace mucha ilusión y tengo muchas ganas de este Curso, que voy a llevar a cabo por primera vez en este formato. El hecho de que Natatxa Molina, Directora de l´Escola de Gestalt de Girona, vaya a ser mi ayudante, aumenta ese deseo todavía más, si cabe. Natatxa y servidor tenemos una relación muy especial a través de Lo Musical, ya desde mi primer Grupo de Música y Meditación, allá por el ya lejano 1992, animado a llevarlo a cabo por Claudio Naranjo, que me recomendó El Arte de la Fuga de Bach, en la versión de Scherchen, para Trabajar con ella en el grupo.

  Después de más de 25 años de experimentar con el Trabajo con la Música (Musicoterapia) en sesiones individuales, de pareja y de grupo (terapéutico, de formación, de Trabajo Interior…) propongo por primera vez un curso de especialización, una experiencia no sólo vivencial, sino que incluya también lo teórico, lo técnico, lo didáctico y lo clínico. Que recoja lo mejor que he podido aprender en estos años en un formato didáctico para que los participantes puedan aplicar algunos de esos aprendizajes a sus campos de trabajo cotidiano (psicoterapia, educación, sanidad, trabajo o educación social, coaching, mundo de la empresa…)

  Los que me conocéis ya sabéis que no suelo decir lo que diré a continuación, pero: ¡Apúntate!, ¡No te pierdas esta gran ocasión! Yo me comprometo a poner todo de mi parte. De hecho, ya he empezado (enero 2017) la preparación.

  … Y Girona no está tan lejos como puede parecer. A solo media horita de Barcelona en AVE, a 3 de Madrid, 3 y media de Valencia, una hora de Perpignan, dos y media de Toulouse.

  No hace falta saber de música, ni si quiera utilizar música como terapeuta, ni ser musicoterapeuta. Si ya la usas en tu hacer, te servirá para completar, contrastar y, quizá, ampliar. Si no, te servirá para empezar a abrir, nivel principiante, esa puerta.

  S´il y a des inscrits français suffisants, vous aurez une bonne traduction simultanée ou consecutive. Je suis bilingüe espagnol/français.

  PROGRAMA provisional

  MODULO 1

  1.- INTRODUCCION.

  A.- Cómo escuchar música; el cuerpo como instrumento; graves, medios y agudos; timbre, tono y frecuencia;

  B.- Fundamentos de meditación (posiciones: suelo, silla; respiraciones: nasal o masculina, bucal o femenina; Samatha (soltar, calmar la mente) y Vipassana (estar ahí, visión clara)

  C.- Música y matemática; Pitágoras, Bach, El Número

  D.- Los Tres Centros

  2.- MÚSICA Y CUERPO

  A.- “La vertiginosa velocidad de la quietud” (Celaya)

  B.- Música y chakras.

  C.- La música como vehículo del Viaje a través del cuerpo (Movimiento Espontáneo)

  3.- MUSICA Y EMOCIÓN

  Músicas de alegría, de tristeza, de sorpresa, de miedo, de ira y de disgusto, de compasión, Padre, Madre…

  MODULO 2

  4.- MÚSICA Y PALABRA.

  La canción, el biendecir, la Palabra Plena (Lacan), la poesía

  5- MÚSICA Y EXPRESIÓN

  Color, forma, escritura

  6.- MÚSICA Y ESPIRITUALIDAD

  (Sufismo, cristianismo, judaísmo, budismo, hinduismo, chamanismo, espiritualidad laica…)

  La Música como vehículo de Lo Sagrado

  MODULO 3

  7.- MÚSICA Y CARÁCTER (según Naranjo)

  Bach (E1), Mozart (E2), Haydn (E3), Tchaikowsky (E4), Chopin (E5), Schubert/Beethoven (E6), Schuman(E7), Brahms ( E9)

  8.- CANCIÓN Y CARÁCTER.

  Canciones y Eneatipos

  9.- INTERVENCION PROFESIONAL: CASOS CLÍNICOS

  Aportación por parte de los participantes de casos clínicos o situaciones de la práctica profesional susceptibles de ser acompañadas desde un punto de vista musicoterapéutico, o Master Class de Musicoterapia Individual (por decidir)

  FECHAS: 10 a 12 de novembre 2017, 23 a 25 de febrero y 18 a 20 de mayo de 2018.

  Horario: viernes de 19h a 22h, sábado de 10h a 20h (dos horas de descanso) y domingo de 10h a 14h

  DIRIGIDO a: profesionales de la relación de ayuda: terapeutas gestálticos, humanísticos, psicólogos, pedagogos, educadores, maestros, profesores, médicos, … Así como cualquier persona interesada en la temática.

  Interesados/as: enviar currículum y solicitud motivada a Escola de Gestalt de Girona (info@escoladegestaltdegirona.com)

  INSCRIPCIÓN: se hará efectiva tras ser aprobada la solicitud y realizar el pago del 25% del total. La cantidad restante se abonará en el primer encuentro.

  PRECIO: 600Euros

  LUGAR: escola de Gestalt de Girona-Centre Gestalt Girona, C/Guillem Minali 12 17004 Girona. 972417198.

  Albert Rams i Ferrús

  Psicólogo, colegiado 2748. Psicoterapeuta y formador/ supervisor de terapeutas desde 1979. CoFundador en 1988 y CoDirector de l´Escola del Taller de Gestalt de Barcelona. Miembro de Honor de la Asociación Española de Terapia Gestalt (AETG). Miembro de la Societé Française de Gestalt (S.F.G.) en sus inicios (1982-1990, aprox). Fue el primer español en impartir Formación Gestáltica en Barcelona, y uno de los primeros del estado español. Profesor Invitado en diversas Escuelas de Formación en Terapia Gestalt del sur europeo (Paris, Bruselas, Milán, Ginebra…) y del estado español. Discípulo de Guillermo Borja (Memo) y de Claudio Naranjo, de quien fue colaborador en los primeros SAT´s en los noventa´s. Uno de los pioneros de la psicomusicoterapia y de la sexoterapia gestáltica en España, ha desarrollado en ambas aplicaciones a la clínica individual y de grupo. Autor de cuatro libros: «Clínica Gestáltica, Metáforas de Viaje» (2001), «Veinticinco años de Gestalt, Memorias de un gestaltista precoz»(2004), «Gestalt y Atención: Presencia y espiritualidad en la experiencia terapéutica» (2015) – todos en www.edicioneslallave.com-, y de «Ser Padre hoy: Terapia Gestalt y paternidad» (2016) (www.plataformaeditorial.com) además de una veintena de artículos publicados en diversas revistas profesionales.

Contacta amb Nosaltres

Troba’ns a

Adreça: Carrer Minali 12
Telèfon: 972 417 198
Email: hola@escoladegestaltdegirona.com

 

Deixa’ns un missatge