La Nostra Escola

Ara fa 24 anys, en el trànsit del canvi de mil·lenni, vàrem fundar l’Escola de Gestalt de Girona, llavors com encara ara, amb l’esperit de portar l’enfocament terapèutic gestàltic a totes les professions de la Relació d’Ajuda.

Ens fonamenta la creença que la teràpia Gestalt planteja una filosofia de vida i aquesta creença és la què, durant tot aquest temps, ha guiat la nostra oferta formativa.
L’Escola de Gestalt de Girona no forma només terapeutes Gestalt sinó que forma persones amb una certa manera d’atendre’ns, de parar atenció a totes les nostres dimensions -corporal, emocional, cognitiva, relacional i espiritual- de posar consciència i de fer-nos responsables de la nostra vida. Persones amb un alt grau d’auto recolzament, capaces de relacionar-nos amb l’entorn de manera mútuament nutritiva i atentes al pal a la roda que la nostra manera de ser pot significar per una vida amb sentit i satisfactòria.

Aquesta manera és la que garanteix la Formació en Acompanyament Terapèutic per a professionals que ajuden o volen ajudar a altres persones; Acompanyar sense obviar la nostra persona quan actuem professionalment, fent de nosaltres la millor eina per donar servei als altres. Una formació per a professionals que, des de la salut, l’educació, la intervenció social,… facilita estar presents en la relació per afavorir el mateix procés que hem realitzat nosaltres: recuperar la capacitat per auto regular-nos amb l’entorn, confiats en la capacitat de tota persona per créixer i desenvolupar-nos.

I amb tota aquesta base l’Escola de Gestalt de Girona també forma Terapeutes Gestalt que, amb la capacitació psicològica necessària, ens ocupem d’atendre a les persones que presenten trastorns psicològics. Valorant el trastorn no com una malaltia a tractar sinó com una particular vivència significativa amb un alt grau d’inconsciència que no li permet atendre’s ni viure una vida autònoma: una manifestació d’una impossibilitat d’auto recolzar-se o autoregular-se.

Natatxa Molina, directora de l’Escola de Gestalt de Girona

Direcció i Docència

Col·laboradors puntuals

Teresa Barbena
David Sala
Jaume Cardona
Carmen Vazquez

Natatxa Molina

Directora de l’Escola de Gestalt de Girona.

Pedagoga especialitzada en pedagogía terapèutica. Postgrau en Assessorament i Orientació a les escoles.
Psicòloga clínica sanitària col. 6536.
Psicoterapeuta formada en Teràpia Familiar Sistèmica i Teràpia Gestalt, reconeguda per la FEAP.
Membre titular, docent i supervisor de l’Associació Espanyola de Teràpia Gestalt.
Co-fundadora de l’Escola de Gestalt de Girona (1999) i directora-docent.
Ex-professora associada a la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG.

Cristina Nadal

Psicòloga (col·legiada 1162). Psicoterapeuta des de 1981. Formadora de terapeutes gestàltics i humanistes des de 1983, a Catalunya, Madrid, Vitòria, Bilbao, Sevilla i les Canàries. Diplomada per l’INSTITUT DE POTENCIAL HUMÀ de Londres. Membre Didacta i supervisor de l’ASOCIACION ESPANYOLA DE TERÀPIA GESTALT (AETG).

Formada en treball corporal amb Teresa Montsegur. Ex-professora del IMAE (INSTITUT MUNICIPAL D’ANIMACIÓ I ESPLAI). Col·laboradora del Programa SAT de Claudio Naranjo. Co-fundadora del TALLER DE GESTALT DE BARCELONA. Co-fundadora i codirectora de l’ESCOLA DEL TALLER DE GESTALT DE BARCELONA. Directora d’AULA GESTALT.

José Luis Pérez

Psicòleg i Psicoterapeuta gestàltic. Ex- president de la AETG. Membre Titular, Didacta i Supervisor de l’AETG. Co-fundador de l’ Escola Integrativa de Pamplona i de l’Escola De Gestalt de Girona. Director de l’ Escola De Facilitació emocional.

Luis Carbajal

Psicòleg i enginyer de camins, està format en psicoteràpia Gestalt, en psicoteràpia integrativa i en el programa SAT de Claudio Naranjo. Coneixedor i practicant de diferents tècniques corporals i expressives, com el mètode Grinberg, la reflexologia, la Bionergètica i el Moviment Amònic Expressiu de Graciela Figueroa. Des de 1992 combina el treball purament psicoterapèutic amb el treball corporal expressiu col·laborant des de 1997 a l’Escola d’Expressió Carme Aymerich de Barcelona i realitzant cursos i tallers de treball corporal a Espanya , Portugal , Mèxic i Veneçuela. Creador i director del postgrau de l’INEFC en Treball Corporal Integratiu . Creador del centre de treball Punt de Trobada a Barcelona.

Marcelo Antoni

Advocat i psicoterapeuta. Postgrau en Psicoteràpia Cognitiu-Social per la Universitat de Barcelona i en Coaching per gestaltistas, es va formar així mateix en Psicoteràpia Integrativa amb Claudio Naranjo, i va ser col·laborador seu. És especialista en tècniques de trobada i psicodramàtiques i membre didacta i supervisor de l’Associació Espanyola de Teràpia Gestalt (AETG) i de la Federació Espanyola d’Associacions de Psicoterapeutes (FEAP). Posseeix àmplia experiència com a formador de terapeutes especialitzats en Gestalt i en teràpies corporals.

Josep Devesa

Psicòleg (col. 20148). Format en Teràpia Gestalt. Format en Psicoteràpia Integrativa al Programa SAT.

Ramón Ballester

Director de “l’ Escuela de Arterapia del Mediterráneo (eaM)”. Mestre. Pintor. Terapeuta Gestalt, especialitzat en Arteràpia. Deixeble de Claudio Naranjo, format per ell en Psicoteràpia Integrativa. Membre titular docent de l’ AETG, reconegut per la FEAP. Vicepresident i co-fundador de la “Asociación Española de Arterapia (AEA)”.

Programa de la Formació

La Teràpia Gestalt impulsa processos de creixement, desenvolupament i maduració personal i social.
És un enfocament terapèutic humanista basat en l’atenció en el present (aquí i l’ara), en l’adonar-se (consciència) i en el fer-se càrrec (responsabilitat). Possibilita un camí de transformació i millora de la relació amb mi mateix, amb els altres, i amb l’entorn i des d’aquesta visió ofereix una plataforma per atendre els moments de crisi com a moments d’oportunitat per créixer, atenent allò que visc i com ho visc.

L’Escola de Gestalt de Girona fa 20 anys que forma en Teràpia Gestalt (actitud, teoria i metodologia) persones interessades en els propis processos de transformació i millora i professionals per aprendre la tasca de facilitar en altres persones aquests processos.

Dirigida a tota persona interessada en l’enfocament terapèutic gestàltic i principalment a estudiants i professionals de la relació d’ajuda de qualsevol àmbit: mestres, psicòlegs, pedagogues, psicopedagogs, educadors socials, infermers, metgesses…

Metodologia

La formació planteja un aprenentatge bàsicament viviencial, experiencial, per elaborar i integrar significativament les qüestions teòriques i metodològiques des de la pròpia experiència. Així mateix un aprenentatge vicari per transmetre l’actitud gestàltica. També un aprendre “en” i “del” grup, atenent processos personals i relacionals, en sessions prolongades que afavoreixen el procediment experiencial i relacional (la formació es fa en caps de setmana: 11 cada curs).

En els darrers cursos posem èmfasi en les competències professionals (actitud, coneixements, habilitats) amb tècniques concretes (role-planying, …) per a l’entrenament i supervisió de la tasca d’acompanyar (la persona o a un grup) des de l’enfocament gestàltic, així com altres per a la posterior elaboració-integració teòrica per part de l’alumne.

Preformació

Període previ a l’inici de la formació (30h)

Per conèixer-nos i valorar mútuament l’adequació de la formació i contrastar si el que vens a buscar és allò que trobes.
Experienciar el treball terapèutic gestàltic individual i en grup i fer grup.

Formació

Primer Cicle

S’ofereix una formació basada en la filosofia de vida que fonamenta la Teràpia Gestalt. Un enfocament existencial que procura un procés de trans-formació de les persones i garantitza la base per a viure com a gestaltista, impulsor de processos de creixement i desenvolupament propis i d’altres persones/grups, en relacions professionals d’ajuda.

Finalitat
Formar i capacitar a persones en actitud, teoria i metodologia gestàltica pel propi creixement i per acompanyar altres persones en situacions d’ajuda profesional: terapèutica (enfocada a una demanda de creixement personal), educativa, sòcioeducativa, social, sanitària…

Formació Personal en Gestalt

1r curs (200h)

1. Aprendre a estar atent al que és propi: autoconeixement, autocomprensió i consciència personal.

2. Conèixer els principis bàsics de la vida, de la naturalesa humana i de les relacions des de l’enfocament gestàltic.

3. Desenvolupar una actitud existencial basada en l’experiència fenomenològica, present, conscient i responsable; Una actitud saludable autorecolzada i en relació satisfactòria amb l’entorn.

Formació Professional en Acompanyament Terapèutic Gestàltic

2n i 3r curs (400h)

1. Conèixer el model gestàltic d’acompanyament terapèutic per a una ajuda centrada en les potencialitats, basada en la relació i enfocada a l’autorecolzament.

2. Entrenar-se en acompanyament gestàltic (actitud, teoria i metodologia) atenent assumptes personals, inter-relacionals i grupals.

3. Conèixer i entrenar-se en el domini d’aspectes tècnics gestàltics.

4. Re-conèixer i afinar el propi estil acompanyant gestalticament.

Segon Cicle

Es proposa una formació en l’enfocament terapèutic gestàltic en l’àmbit de la psicoteràpia per a les persones que vulguin completar els dos mòduls anteriors i com a especialització per a professionals de ciències humanes, socials i de la salut que vulguin o necessitin formació post-grau.

Finalitat
Formar i capacitar professionals en Teràpia Gestalt.
El terapeuta gestàltic fonamenta la seva pràctica en la filosofia de vida gestalt i en la base que dóna l’acompanyament gestàltic en la relació terapèutica. I aprèn a utilitzar-se com millor eina.

Formació Professional en Teràpia Gestalt

4t curs (200h)

1. Conèixer i entrenar-se en l’actitud i el domini teòric-metodològic que proposa la Teràpia Gestalt en l’àmbit de la psicoteràpia.

2. Conèixer un marc psicològic, psicodiagnòstic i psiccopatològic mínim per l’exercici de la psicoteràpia.

3. Conèixer altres enfocaments terapèutics i psicològics i la seva pràctica professional.

4. Supervisar el propi quefer en el marc d’una relació terapèutica gestàltica.

En l’àmbit psicoterapèutic, acompanya en la malaltia, en presència de trastorns psicològics, proposa així mateix la consciència individual com a via de salut i atén a interessos socials, ja que en adonar-nos de la nostra malatia (ceguesa) promovem un contacte integrat amb l’entorn.

Titulació i acreditació

logoAETG
Programa avalat per l’Associació Espanyola de Teràpia Gestalt (AETG) i impartit per membres titulars i didactes. El diploma de formació en Teràpia Gestalt: actitud, teoria i metodologia gestàltica (certificat per l’escola i avalt per l’AETG) actualment s’obté amb 600h de formació, 80h de teràpia individual (impartides per membres titulars) i 10h de supervisió individual (impartides per membres supervisors).

Nova modalitat formativa: Programa mixte i online

Formació Permanent

De Terapeutes i Professionals de la Relació d’Ajuda

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL


  • Música i Gestalt.

A càrrec d’Albert Rams.

Els dies 14, 15, 16 i 17 de Novembre de 2019

Tenim el gran plaer d’informar-vos que enguany tornem a presentar la 2ª edició del Curs d’Especialització Música i Gestalt.

Aquesta vegada es presenta amb un format diferent, dues modalitats, que esperem s’adeqüi a les vostres intencions formatives:

  • Modalitat de stage urbà: Música i Gestalt (35h, de les quals 30 són presencials)
  • Modalitat de cap de setmana: Música, cançons i eneatipos (20h, de les quals 17 són presencials)

Si hi esteu interessats/des ens heu d’enviar un currículum i carta motivada dirigida al Sr. Albert Rams perquè confirmi la vostra assistència.

Una vegada confirmada, us informarem del procediment de la reserva/inscripció.

HISTÒRIC D’ACTIVITATS


  • Una mirada sistèmica en el context de la intervenció terapèutica individual.

una_mirada_anvuna_mirada_rev

  • Formació en Teràpia de Parella Model Integratiu.

     

for_ter_par_a

  • Musicoterapia Gestàltica.

Contacta amb Nosaltres

Troba’ns a

Adreça: Francesc Ciurana 25 entr. A 17002 Girona
Telèfon: 972 417 198
Email: escoladegestaltdegirona@gmail.com

Deixa’ns un missatge