Una mirada sistèmica en el context de la intervenció terapèutica individual

No existeix l’individu aïllat, sigui de forma real (evident) o simbòlica sempre està dins una xarxa de relacions.
Apropar-nos amb una mirada sistèmica implica observar els fenòmens des d’una òptica que considera el context (familiar) com el marc relacional que dóna significat als comportaments dels seus menbres.
Des d’aquest marc podem comprendre com la problemàtica que presenta un individu representa un símptoma amb una determinada funció dins del seu sistema familiar.

No tags